(15 Julai 2020) PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN- Soalan No 6 – KPT

PR-1432-L09857
Datuk Seri Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin [ Hang Tuah Jaya ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan bagaimana status pembelajaran bagi mahasiswa di IPTA dan IPTS. Tiadakah perancangan oleh KPT dalam mengembalikan semula sesi PnP Mahasiswa agar kembali di universiti masing masing dengan pengamalan normal baharu memandangkan mahasiswa berhadapan dengan pergelutan capaian internet yang ketara sebagaimana isu yang dialami oleh rakan-rakan mahasiswa di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )