Category: Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) WAKTU PERTANYAAN MENTERI SOALAN NO 3 – MEA
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) WAKTU PERTANYAAN MENTERI SOALAN NO 3 – MEA

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0814 Tuan Khoo Poay Tiong minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah sebab perubahan had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) daripada RM980 sebulan kepada RM2,208 sebulan dan apakah ... Read More

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri  Soalan NO 2 – KPM
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 2 – KPM

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0823 Datuk Seri Panglima Madius Tangau minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakan Kementerian sedar mengenai kewujudan bangunan-bangunan sekolah di Sabah yang telah diisytiharkan oleh Jabatan Kerja ... Read More

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 1 – PM
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 1 – PM

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0822 Datuk Hajah Azizah Binti Datuk Seri Panglima Haji Mohd Dun minta PERDANA MENTERI menyatakan komitmen Kerajaan dalam menangani isu integriti dan rasuah dalam negara ... Read More

(14 Julai 2020) Soalan No 3 – Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Waktu Pertanyaan Menteri

(14 Julai 2020) Soalan No 3 – Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

admin- 15/07/2020

PR-1432-MQT0809 Tuan Wong Hon Wai minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan perkembangan terbaru berkenaan pilihan raya Kerajaan tempatan. Read More

(14 Julai 2020 ) Soalan No 2 – Kementerian Dalam Negeri
Waktu Pertanyaan Menteri

(14 Julai 2020 ) Soalan No 2 – Kementerian Dalam Negeri

admin- 15/07/2020

PR-1432-MQT0811 Dr. Kelvin Yii Lee Wuen minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berkenaan pelan Kerajaan untuk memudah dan mempercepatkan proses mendapatkan status kewarganegaraan untuk anak-anak tanpa ... Read More

(14 Julai 2020 ) Soalan No 1 – Jabatan Perdana Menteri
Waktu Pertanyaan Menteri

(14 Julai 2020 ) Soalan No 1 – Jabatan Perdana Menteri

admin- 15/07/2020

PR-1432-MQT0807 Tuan Shaharizukirnain bin Abd. Kadir minta PERDANA MENTERI menyatakan status pelaksanaan penebusan Ganti Cuti Rehat (GCR) kepada wang tunai selama 75 hari bagi penjawat ... Read More