04 Ogos Ucapan Penggulungan Sesi Perbahasan Titah Diraja KDN
Sesi Penggulungan

04 Ogos Ucapan Penggulungan Sesi Perbahasan Titah Diraja KDN

admin- 12/08/2020

04 Ogos Ucapan Penggulungan Sesi Perbahasan Titah Diraja KEMENTERIAN DALAM NEGERI https://youtu.be/vMuzl9mfbpc Read More

Perutusan Khas Perdana Menteri 20 Julai 2020
Video Pilihan

Perutusan Khas Perdana Menteri 20 Julai 2020

admin- 20/07/2020

Perutusan Khas Perdana Menteri 20 Julai 2020 YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN PERDANA MENTERI MALAYSIA PERKEMBANGAN TERKINI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN ... Read More

(16 Julai 2020 ) WAKTU PERTANYAAN MENTERI SOALAN NO 3 – MEA
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) WAKTU PERTANYAAN MENTERI SOALAN NO 3 – MEA

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0814 Tuan Khoo Poay Tiong minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah sebab perubahan had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) daripada RM980 sebulan kepada RM2,208 sebulan dan apakah ... Read More

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri  Soalan NO 2 – KPM
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 2 – KPM

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0823 Datuk Seri Panglima Madius Tangau minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakan Kementerian sedar mengenai kewujudan bangunan-bangunan sekolah di Sabah yang telah diisytiharkan oleh Jabatan Kerja ... Read More

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 1 – PM
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 1 – PM

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0822 Datuk Hajah Azizah Binti Datuk Seri Panglima Haji Mohd Dun minta PERDANA MENTERI menyatakan komitmen Kerajaan dalam menangani isu integriti dan rasuah dalam negara ... Read More

(15 Julai 2020) PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN-  Soalan No 4 – MOA
Jawapan Lisan

(15 Julai 2020) PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN- Soalan No 4 – MOA

admin- 17/07/2020

PR-1432-L09587 Datuk Seri Haji Salahuddin bin Ayub minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN menyatakan apakah Kementerian bercadang untuk membuka pasaran (open market) benih padi sah. Read More