Tag: @yeobeeyin

Jawapan Secara Lisan – Soalan no 2 – Tim.Menteri @MyMESTECC – MP Bera @IsmailSabri60
Jawapan Lisan

Jawapan Secara Lisan – Soalan no 2 – Tim.Menteri @MyMESTECC – MP Bera @IsmailSabri60

admin- 21/10/2019

2. PR-1423-L06035 Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob minta MENTERI TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLI menyatakan apakah alasan Kementerian meneruskan kilang Lynas ... Read More