Tag: wan azizah

Jawapan Menteri Pembangunan Wanita Dan Keluarga
Jawapan Lisan

Jawapan Menteri Pembangunan Wanita Dan Keluarga

admin- 09/10/2019

PR-1423-L06552 Puan Maria Chin binti Abdullah minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan sama ada Kementerian akan mengkaji keberkesanan sistem perlindungan sosial di bawah ... Read More