Tag: @moamalaysia

Jawapan – Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani  @MyDSA_official Soalan no 11 – MP Tenom
Jawapan Lisan

Jawapan – Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani @MyDSA_official Soalan no 11 – MP Tenom

admin- 21/10/2019

11. PR-1423-L06625 Puan Noorita binti Sual minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah usaha Kementerian dalam meringankan kos sara hidup golongan petani dan ... Read More

Jawapan Secara Lisan – Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani @MyDSA_official soalan no 4
Jawapan Lisan

Jawapan Secara Lisan – Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani @MyDSA_official soalan no 4

admin- 21/10/2019

4. PR-1423-L06715 Tuan Haji Ahmad Amzad bin Mohamed @ Hashim minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan faktor kemunculan paus Orca (paus pembunuh) di ... Read More

Jawapan – Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani  @MyDSA_official Soalan no 1 – MP Mersing
Jawapan Lisan, Video Pilihan

Jawapan – Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani @MyDSA_official Soalan no 1 – MP Mersing

admin- 21/10/2019

1. PR-1423-L06005 Datuk Dr. Haji Abd. Latiff bin Ahmad minta MENTER PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :- (a) apakah mekanisme yang diambil oleh Kementerian ... Read More