Tag: @MalaysiaMFA

Jawapan Secara Lisan – Menteri  Luar Negeri @saifuddinabd Soalan no 3 – MP Beluran  @rkiandee
Dewan Rakyat, Jawapan Lisan

Jawapan Secara Lisan – Menteri Luar Negeri @saifuddinabd Soalan no 3 – MP Beluran @rkiandee

admin- 20/10/2019

3. Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee minta Menteri Luar Negeri menyatakan tindakan yang diambil oleh Kerajaan Malaysia bagi memastikan prinsip “non-militarization” di kawasan Laut China ... Read More