Tag: @AzisJamman

Jawapan Secara Lisan – Menteri @KDNPUTRAJAYA soalan no 5 – MP Batu Kawan
Jawapan Lisan

Jawapan Secara Lisan – Menteri @KDNPUTRAJAYA soalan no 5 – MP Batu Kawan

admin- 21/10/2019

5. PR-1423-L06968 Puan Kasthuriraani A/P Patto minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan individu di Malaysia yang tiada sijil lahir, pemegang kad pengenalan merah dan MyKad, ... Read More

Jawapan Secara Lisan – Menteri @KDNPUTRAJAYA soalan no 10 – MP Gerik
Jawapan Lisan, Video Pilihan

Jawapan Secara Lisan – Menteri @KDNPUTRAJAYA soalan no 10 – MP Gerik

admin- 21/10/2019

10. PR-1423-L06308 Dato' Hasbullah bin Osman minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah pelancong dari luar negara yang telah masuk ke dalam negara tetapi masih ... Read More