Jawapan Secara Lisan Oleh Menteri Luar Negeri – Dato Saifuddin Abdullah

PR-1423-L06798
Dato’ Seri Haji Abdul Hadi bin Awang [ Marang ]
minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah tindakan Malaysia dalam kerangka Dasar Luar Malaysia Baharu untuk menyelesaikan konflik Kashmir.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )