Category: Waktu Pertanyaan Menteri

Waktu Pertanyaan Menteri – Soalan No 3 Jabatan Perdana Menteri Bah Undang Undang (16 Nov 2021)
Waktu Pertanyaan Menteri

Waktu Pertanyaan Menteri – Soalan No 3 Jabatan Perdana Menteri Bah Undang Undang (16 Nov 2021)

admin- 17/11/2021

PR-1442-MQT1428 Dato' Seri Anwar bin Ibrahim minta PERDANA MENTERI menyatakan secara terperinci cadangan mengkaji semula undang-undang berkaitan Pemberi Maklumat di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ... Read More

Waktu Pertanyaan Menteri – Soalan No 2 -Kementerian Pertanian dan Industri makanan ( 16 Nov 2021 )
Waktu Pertanyaan Menteri

Waktu Pertanyaan Menteri – Soalan No 2 -Kementerian Pertanian dan Industri makanan ( 16 Nov 2021 )

admin- 17/11/2021

SOALAN NO 2 - PR-1442-MQT1416 Dato' Haji Ahmad Nazlan bin Idris minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN menyatakan mengenai isu kenaikan kos input pertanian khasnya ... Read More

(16 Julai 2020 ) WAKTU PERTANYAAN MENTERI SOALAN NO 3 – MEA
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) WAKTU PERTANYAAN MENTERI SOALAN NO 3 – MEA

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0814 Tuan Khoo Poay Tiong minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah sebab perubahan had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) daripada RM980 sebulan kepada RM2,208 sebulan dan apakah ... Read More

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri  Soalan NO 2 – KPM
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 2 – KPM

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0823 Datuk Seri Panglima Madius Tangau minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakan Kementerian sedar mengenai kewujudan bangunan-bangunan sekolah di Sabah yang telah diisytiharkan oleh Jabatan Kerja ... Read More

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 1 – PM
Waktu Pertanyaan Menteri

(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 1 – PM

admin- 17/07/2020

PR-1432-MQT0822 Datuk Hajah Azizah Binti Datuk Seri Panglima Haji Mohd Dun minta PERDANA MENTERI menyatakan komitmen Kerajaan dalam menangani isu integriti dan rasuah dalam negara ... Read More

(14 Julai 2020) Soalan No 3 – Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Waktu Pertanyaan Menteri

(14 Julai 2020) Soalan No 3 – Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

admin- 15/07/2020

PR-1432-MQT0809 Tuan Wong Hon Wai minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan perkembangan terbaru berkenaan pilihan raya Kerajaan tempatan. Read More