(16 Julai 2020 ) Waktu Pertanyaan Menteri Soalan NO 2 – KPM

PR-1432-MQT0823
Datuk Seri Panglima Madius Tangau [ Tuaran ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakan Kementerian sedar mengenai kewujudan bangunan-bangunan sekolah di Sabah yang telah diisytiharkan oleh Jabatan Kerja Raya sebagai tidak selamat untuk digunakan seperti bangunan asrama dan flat guru SMK Tun Fuad, Kiulu; dan apakah langkah-langkah yang telah, sedang dan akan di ambil untuk menanganinya.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )