(15 Julai 2020 ) PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN – Soalan 1 (KPWKM)

PR-1432-L09651
Tuan Haji Wan Hassan Bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian dalam menangani isu gelandangan dan peleseran semasa tempoh Pelaksanaan Kawalan Pergerakan.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )