Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Parliament News | January 21, 2019

Scroll to top

Top

Comment(s)

‘Anwar patut segera jadi PM’

‘Anwar patut segera jadi PM’

KUALA LUMPUR,. “Saya harap ayah Yang Berhormat Permatang Pauh (Nurul Izzah Anwar) jadi Perdana Menteri tak lama lagi.”

Itu kenyataan Datuk Ahmad Maslan (BN-UMNO Pontian) ketika menjawab celahan Nurul Izzah (PH-PKR Permatang Pauh) pada sesi perbahasan di Dewan Rakyat .

Ahmad yang membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2018, menyentuh isu elaun bantuan untuk golongan petani sebelum memberi laluan Nurul Izzah untuk mencelah.

Nurul Izzah antara lain mencadangkan supaya kerajaan mengembalikan Lembaga Padi Beras Nasional (LPN) untuk menyelesaikan masalah pesawah di negara ini yang bukan hanya membawa keuntungan tetapi juga membela nasib petani.

Ahmad kemudian meminta pandangan Nurul Izzah itu dimasukkan sebagai sebahagian daripada perbahasannya lalu berkata:

“Saya harap ayah Yang Berhormat Permatang Pauh akan menjadi Perdana Menteri tidak lama lagi supaya perkara itu (berkaitan bantuan dan elaun kepada petani) dapat disegerakan.”

Submit a Comment